Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

2022/2023

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich U. z 2017 r. poz. 1696
  • Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2012 r. -Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku
  • Uchwała nr 488 z dnia 12 marca 2018 r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
  • Uchwała Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 04 marca 2019r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 

Dokumentacja:

Termin składania wniosków: 15.10.2022 r.*

  • w piątek sekretariat pracuje do godziny 14.00;
  • z uwagi na to, że sekretariat nie pracuje w soboty, wnioski będą przyjmowane jeszcze w poniedziałek w godzinach 09.00-11.00 i 13.30-15.00