Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Zofia M. Karczewska

Katedra Finansów

Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego

85 745-77-28
 z.karczewska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229

konsultacje: poniedziałek: 13.15 - 14.45, pokój 229

 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate