Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

ZMIANY KONSUMPCJI A KREOWANIE INNOWACJI

Anna Gardocka-Jałowiec

ZMIANY KONSUMPCJI A KREOWANIE INNOWACJI

Białystok 2015, ISBN 978-83-7431-460-2


Anna Gardocka-Jałowiec

ZMIANY KONSUMPCJI A KREOWANIE INNOWACJI

Białystok 2015, ISBN 978-83-7431-460-2