Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru „Zeszytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze”.
„Zeszyty", to czasopismo naukowe wydawane od 2014 roku, na łamach którego publikowane są oryginalne artykuły naukowe, poświęcone ważnym i aktualnym problemom społeczno-ekonomicznym.
Artykuły są osadzone na gruncie nauk społecznych i mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny.
Publikowane są w  nich recenzje i polemiki, odnoszące się do tekstów naukowych o tematyce ekonomicznej.
Artykuły w elektronicznej wersji dostępne są m.in. w bazach: CEJSH, CEEOL, Google Schoolar, BazEcon.
Artykułom nadawane są numery DOI.

Obecnie przyjmują teksty do 13. numeru "Zeszytów" (publikacja w nim jest bezpłatna).
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 grudnia 2020 r. (artykuły przesłane po tym terminie mogą być opublikowane w następnym roku).
Prośbą o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim, zredagowanych zgodnie z zaleceniami edytorskimi, przyjętymi w  „Zeszytach".
Elektroniczny Panel redakcyjny, znajdująje się na stronie:
http://journal.ptezg.pl/

Wydawnictwo znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSzW (80 pkt)

Z poważaniem,
Redakcja Zeszytów Naukowych
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
65-066 Zielona Góra ul.Żeromskiego 3
tel. 68 3202589, 68 3270419
www.ptezg.pl biuro@ptezg.pl