Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

ZASOBY NIEMATERIALNE JAKO CZYNNIK WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. LUKA INFORMACYJNA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Grażyna Michalczuk

ZASOBY NIEMATERIALNE JAKO CZYNNIK WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.
LUKA INFORMACYJNA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Białystok 2013, ISBN: 978-83-7431-370-4

Cena: 29,90 zł (brutto)


Grażyna Michalczuk

ZASOBY NIEMATERIALNE JAKO CZYNNIK WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.
LUKA INFORMACYJNA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Białystok 2013, ISBN: 978-83-7431-370-4

Cena: 29,90 zł (brutto)