Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

Od 01.10.2019r.


 

Uchwała w sprawie sposobu postępowania nadania stopnia doktora i wyróżniania rozpraw doktorskich

 

Uchwała Nr 2538 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i wyróżniania rozpraw doktorskich (tekst jednolity)

 

Uchwała nr 2595 zmieniająca Uchwałę nr 2538 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie sposobu postępowania nadania stopnia doktora i wyróżniania rozpraw doktorskich

 

Zarządzenie nr 32 w sprawie wzorów wniosków w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, prowadzonym w Uniwersytecie w Białymstoku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie nadania stopnia naukowego oraz zwalniania z tej opłaty

Uchwała Nr 2540 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego oraz zwalniania z tej opłaty (tekst jednolity)

Uchwala nr 2596 zmieniająca Uchwałę Nr 2540 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie nadania stopnia naukowego oraz zwalniania z tej opłaty

 

 


Do 30.04.2019r.


Załącznik 1A      

Wzór wniosku o powołanie promotora pomocniczego

Załącznik 1B

Wzór uzasadnienia powołania promotora pomocniczego

Załącznik 1C

Wzór zakresu zadań powierzonych promotorowi pomocniczemu

Załącznik 1D

Wzór zgody kandydata na promotora pomocniczego

Załącznik 1E

Zaświadczenie o pełnieniu funkcji promotora pomocniczego

Załącznik 2A

Wniosek o powołanie drugiego promotora

Załącznik 2B

Opinia Kierownika jednostki o kandydacie na drugiego promotora

Załącznik 3A PL

Wniosek o powołanie kopromotora

Załącznik 3A EN

Request for the appointment co-promoter

Załącznik 3B PL

Opinia Kierownika jednostki o kandydacie na kopromotora

Załącznik 3B EN

Opinion of the Head of the Unit in which the candidate for the co-promoter is employed