Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
Rok 2015

 

Zarządzenie Dziekana nr 14 w spr. powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów na rok akademicki 2015/2016 POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 13 w spr. powołania Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych (KZD) POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 12 w spr. powołania Wydziałowej Rady Konsultacyjnej (WRK) POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 6 w spr. zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytety w Białymstoku POBIERZ

 

Rok 2014

 

 Zarządzenie Dziekana nr 1 w spr. wprowadzenia godzin dziekańskich w dniu 17 kwietnia 2014 rku POBIERZ

 

Rok 2013

 

Zarządzenie Dziekana nr 10 w spr. powołania zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie samooceny POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 9 w spr. udziału e-learningu w strukturze godzin dydaktycznych realizowanych na studiach niestacjonarnych w roku ak. 2013/2014 POBIERZ
Załącznik nr 1 Wymiar godzine-learningowych oraz "twarzą w twarz" na studiach niestacjonarnych WEiZ semestr zimowy POBIERZ
Załącznik nr 2 Wymiar godzine-learningowych oraz "twarzą w twarz" na studiach niestacjonarnych WEiZ semestr zimowy POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 8 w spr. Regulaminu Konkursu na dofinansowanie realizacji studenckiego projektu działalności Kół Naukowych POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 7 w spr. ustalenia rat czesnego na studiach niestacjonarnych w roku ak. 2013/2014 na potrzeby słowników w USOS POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 6 w spr. powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 5 w spr. opłat czesnego i za odstępstwa od toku studiów dla rozpoczynających studia w roku ak. 2013/2014 POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 4 w spr. zasad przygotowywania i aarchiwizowania sylabusów przedmiotów zawartych w planach studiów wchodzących do realizacji począwszy od 1 października 2012 roku POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 3 w spr. obowiązku przekazywania informacji Pełnomocnikom Wydziału Ekonomii i Zarządzania z zakresu ich działania POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 2 w spr. wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2013/2014 POBIERZ

 

Rok 2012

 

Zarządzenie Dziekana nr 5 w spr. obowiązku wypełnienia indywidualnej karty osiągnięć pracownika naukowo - dydaktycznego POBIERZ
Załącznik Indywidualna Karta Osiągnięć pracownika naukowo - dydaktycznego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 4 w spr. uczestnictwa niesamodzielnych pracowników naukowych Wydziału w seminariach naukowych jednostek innych niż macierzyste POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 3 w spr. procedury przenoszenia zajęć dydaktycznych oraz zastępstw POBIERZ
Załącznik nr 1 Sprawozdanie z przepracowanych godzin pracowników dydaktycznych  POBIERZ
Załącznik nr 2 Formularz przełożenia zajęć POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 2 w spr. powołania Wydziałowej Komisji Stypedialnej ds. Doktorantów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 2 w spr. powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ