Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Prezentacje:

01. gospodarka oparta na wiedzy
   02. Wiedza indywidualna i w organizacji
   

 

Materiały do studiowania: