Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Szanowni Państwo,

Uniwersytet w Białymstoku wraz z partnerem - Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE) działającej przy SGH w Warszawie realizują projekt „Start-Up Academy” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową numer WND-POWR.03.01.00-00-U156/17-00 z dnia 07.08.2018 r. W ramach projektu przewidziane są warsztaty z Design Thinking rozwijające umiejętności i kompetencje z zakresu kreatywności i innowacyjności dla uczestników projektu tj. uczniów klas 5, 6, 7 i 8 szkół podstawowych.

W związku z powyższym zapraszam do przedstawienia Państwa oferty cenowej dotyczącej usługi prowadzenia godziny warsztatów z tematyki Design Thinking z grupą 12 uczestników projektu. Szczegółowy opis obejmujący terminy oraz liczbę godzin warsztatów znajduje się w załączniku. Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63.

W załączniku przesyłam szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego wraz z załączonymi formularzami. Prosimy o przesłanie Państwa oferty na załączonych formularzach w terminie do 18 lutego 2020 do godz. 17.00 na adres: startupacademy2@uwb.edu.pl

 


Do pobrania:

Design thinking - zapytanie ofertowe 04 02 2020

Design thinking -załącznik nr 1

Design thinking -załącznik nr 2

Design thinking -załącznik nr 3