Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie
Zakład Teorii Przedsiębiorstwa 
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje 
Prof. dr hab. Henryk Wnorowski h.wnorowski@uwb.edu.pl Sprawdź

 

 

 

 
Adiunkci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje 
dr Ewa Magrel e.magrel@uwb.edu.pl  Sprawdź

 

 
Asystenci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje 
dr Anna Wierzbicka a.wierzbicka@uwb.edu.pl Sprawdź

 

 

 

 
Doktoranci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje 
Sawośko Karolina    
Żero Sylwia