Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 
Katedra Rozwoju Społeczno - Gospodarczego
Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej 
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB t.truskolaski@uwb.edu.pl  Sprawdź

 

 
Adiunkci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
dr Anna Busłowska a.buslowska@uwb.edu.pl Sprawdź
dr Łukasz Bugowski l.bugowski@uwb.edu.pl Sprawdź
dr Tomasz Dębowski t.debowski@uwb.edu.pl Sprawdź

 

 
Asystenci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
dr Kamil Waligóra k.waligora@uwb.edu.pl Sprawdź