Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych 
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB r.dziemianowicz@uwb.edu.pl
Sprawdź

 

 

Doktoranci:
Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje