Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 
Katedra Finansów
Zakład Finansów i Rachunkowości 
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021
dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB g.michalczuk@uwb.edu.pl
Sprawdź