Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa CMQ2021, pt. "Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo"

 

 

 

Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej CMQ2021, pt. "Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo". Konferencja organizowana jest przez Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundację Uniwersytetu. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej (platforma Zoom) w dniach 22-23 września 2021 roku w Krakowie.

Obszarami tematycznymi konferencji są:

 • Teoretyczne i aplikacyjne problemy zarządzania
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku globalnym
 • Zarządzanie informacjami, wiedzą i kapitałem intelektualnym
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Controlling w optymalizacji procesów biznesowych
 • Problemy jakości i zarządzania produktem
 • Rachunkowość i controlling w zarządzaniu organizacjami
 • Marketingowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w sektorze turystycznym i rekreacyjnym
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych
 • Innowacyjność i przedsiębiorczość
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
 • Komercjalizacja badań naukowych
 • Funkcjonowanie spółek celowych w środowisku akademickim
 • Innowacyjne modele kształtowania kompetencji studentów
 • Kształtowanie kompetencji studentów w ramach kształcenia ekonomicznego
 • Dualny model kształcenia na studiach ekonomicznych

Języki konferencji: polski oraz angielski.

Referaty konferencyjne, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w wydawnictwach monograficznych z listy MEiN (20 pkt.). Publikacje zostaną wydane w 2021 roku.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w ulotce informacyjnej oraz na stronie internetowej konferencji: https://cmq.uek.krakow.pl

Z wyrazami poważania,

Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki
Dziekan
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej CMQ2021
"Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo"