Wydział Ekonomii
i Finansów

Wzory podań i dokumentów stosowanych na Wydziale Ekonomii i Finansów

 

 
Aktualne formularze:

 

Karta obiegowa POBIERZ
Podanie ogólne POBIERZ
Podanie o zaliczenie komisyjne POBIERZ
Podanie o wpis warunkowy POBIERZ
Podanie o usprawiedliwienie nieobecności POBIERZ
Podanie o urlop POBIERZ
Podanie o rozłożenie opłaty na raty POBIERZ
Podanie o powtarzanie roku POBIERZ
Podanie o IOS POBIERZ
Podanie o skreślenie z listy studentów POBIERZ
Oświadczenie o zmiane danych osobowych w USOS POBIERZ
Formularze stypendialne PRZEJDŹ
Załącznik do Zarządzenia nr 2 Rektora UwB z dnia 30.01.2019 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych POBIERZ
Podanie o zwrot błędnych opłat POBIERZ
Udostępnienie dokumentów do pracy POBIERZ
Podanie o indywidualny program studiów POBIERZ
Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej POBIERZ
Wniosek o odbytych studiach - absolwent POBIERZ