Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

Od 01.10.2019r.


 

 

Uchwała w sprawie szczegółowego trybu postępowania nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej

Uchwała Nr 2539 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej (tekst jednolity)

 

Uchwała nr 2594 zmieniająca Uchwałę nr 2539 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie szczegółowego trybu postępowania nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej

 

Uchwała nr 3051 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałe Nr 2539 Senatu UwB z dnia 13 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej

 

 

Zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie nadania stopnia naukowego oraz zwalniania z tej opłaty

Uchwała Nr 2540 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego oraz zwalniania z tej opłaty (tekst jednolity)

Uchwala nr 2596 zmieniająca Uchwałę Nr 2540 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie nadania stopnia naukowego oraz zwalniania z tej opłaty

 

 

 


Do 30.04.2019r.


 

Zarządzenie Dziekana nr 6 w spr. wprowadzenia wytycznych przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB