Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Wydział Ekonomii i Finansów przyjęty do międzynarodowej sieci United Nations - PRME


Wydział Ekonomii i Finansów UwB przyjęty został do prestiżowego grona członków PRME – inicjatywy ONZ na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Ta międzynarodowa sieć zajmuje się promocją zrównoważonego rozwoju na uczelniach, między innymi w drodze włączenia idei odpowiedzialnego biznesu do treści kształcenia. Wydział Ekonomii i Finansów UwB znalazł się wśród ponad 800 sygnatariuszy inicjatywy na świecie, z czego tylko 16 pochodzi z Polski.

Przyjęcie Wydziału do tej międzynarodowej inicjatywy to efekt zaangażowania dr. hab. Dariusza Kiełczewskiego, prof. UwB, który został w ubiegłym roku wiceprezesem polskiego oddziału PRME (prezesem PRME Poland jest dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH).

- W ramach sieci UN PRME planowane są już pierwsze ważne wydarzenia: w marcu konferencja na temat dobrych praktyk PRME, a w kwietniu spotkanie Polska-Czechy-Węgry (uczelnie z tych państw także planują akcesję do sieci). W planach jest także stworzenie sieci współpracy w ramach krajów grupy wyszehradzkiej, ukierunkowanej na wymianę najlepszych praktyk w tym regionie i stworzenie kompatybilnych programów nauczania w kwestii zrównoważonego rozwoju – mówi dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB.

- Przyjęcie Wydziału do grona członków UN PRME to ogromne wyróżnienie dla Naszego Wydziału. Uczestnictwo w największej na świecie sieci współpracy uczelni na rzecz wspierania uniwersalnych wartości zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i etyki to dowód zaangażowania naszego Wydziału na forum międzynarodowym w działania na rzecz wartości wspieranych przez UN – podkreśla dr Agnieszka Piekutowska, Prodziekan ds. Współpracy Instytucjonalnej i Umiędzynarodowienia WEiF UwB.

 

"The PRME initiative was launched to nurture responsible leaders of the future. Never has this task been more important. Bold leadership and innovative thinking are needed to achieve the Sustainable Development Goals."

 

António Guterres, United Nations Secretary-General

 

Więcej o UN PRME na stronie: https://www.unprme.org/