Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE· WYCENY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

SPECJALNOŚĆ : WYCENA NIERUCHOMOŚCI

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM

5 zjazd 13-14.06.2020 r.

sobota
 8.00-9.30 Wycena nieruchomości dla celówszczególnych i wycena nieruchomości specjalnych  
9.45-11.15 Wycena nieruchomości dla celówszczególnych i wycena nieruchomości specjalnych  
11.30-13.00 Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych  
13.15-14.45 Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych  
15.000-16.30 Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych - zal.  

 

niedziela
 8.00-9.30 Wycena nieruchomości zurbanizowanych  
 9.45-11.15 Wycena nieruchomości zurbanizowanych  
 11.30-13.00 Wycena nieruchomości zurbanizowanych  
 13.15-14.45 Wycena nieruchomości dla celówszczególnych i wycena nieruchomości specjalnych  
15.00- 16.30 Wycena nieruchomości dla celówszczególnych i wycena nieruchomości specjalnych  

4 zjazd 30-31.05.2020 r.

sobota
 8.00-9.30 Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami  
9.45-11.15 Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami  
11.30-13.00 Status prawny rzeczoznawcy majątkowego  
13.15-14.45 Status prawny rzeczoznawcy majątkowego - zal.  
15.000-16.30 Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych - zal.  

 

niedziela
 8.00-9.30 Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy - zal.  
 9.45-11.15 Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych  
 11.30-13.00 Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych  
 13.15-14.45 Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami - zal.  
15.00- 16.30 Wycena nieruchomości dla celówszczególnych i wycena nieruchomości specjalnych