Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski

Jerzy Grabowiecki (red.)

Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski

Białystok 2015, ISBN 978-83-7431-471-8

Nakład wyczerpany


Jerzy Grabowiecki (red.)

Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski

Białystok 2015, ISBN 978-83-7431-471-8

 

Do pobrania:

JG2015_Spis treści

JG2015_Table of contents

JG2015_Wstęp

JG2015_Inroduction