Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydział Ekonomii i Finansów UwB utrzymuje ścisłe kontakty naukowe z wieloma naukowymi ośrodkami za granicą (m.in. z Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Serbii, Chin, Białorusi, Francji, Ukrainy, Turcji, Chorwacji, Węgier czy Rumunii).

Współpraca międzynarodowa obejmuje m.in. mobilność kadry i studentów, realizację wspólnych projektów, organizację konferencji międzynarodowych czy międzynarodowych Szkół letnich.

Na Wydziale nierzadko zajęcia ze studentami prowadzą wykładowcy z zagranicznych ośrodków naukowych. Rozumiejąc potrzebę internacjonalizacji zarówno w obszarze nauki jak i procesu dydaktycznego, Wydział Ekonomii i Finansów UwB stale poszerza i pogłębia współpracę międzynarodową.