Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Wskaźniki projektu

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 108 osób, w tym 54 kobiet i 54 mężczyzn
  • Liczba uczestników/czek projektu, którzy podnieśli kompetencje w zakresie pracy w grupie, rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia do końca czerwca 2020 r. w ramach I Modułu edukacyjnego – 108 osób, w tym 54 kobiet i 54 mężczyzn
  • Liczba uczestników/czek projektu, którzy podnieśli kompetencje w zakresie przedsiębiorczości do końca czerwca 2020 r. w ramach II Modułu edukacyjnego – 108 osób, w tym 54 kobiet i 54 mężczyzn
  • Liczba uczestników/czek projektu, którzy podnieśli kompetencje w zakresie kreatywności i innowacyjności do końca czerwca 2020 r. w ramach III Modułu edukacyjnego – 108 osób, w tym 54 kobiet i 54 mężczyzn