Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 

Rok 2022

 

UCHWAŁA Nr 78/RW/II/22 z dnia 17.10.2022 r. w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Finansów POBIERZ
UCHWAŁA Nr 77/RW/II/22 z dnia 17.10.2022 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw w roku akademickim 2022/2023. POBIERZ
UCHWAŁA Nr 76/RW/II/22 z dnia 17.10.2022 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Menedżerskich w roku akademickim 2022/2023 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 75/RW/II/22 z dnia 9.05.2022 r. w sprawie ustalenia łącznej kwoty zwolnienia z opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 za wybitne wyniki w nauce POBIERZ
UCHWAŁA Nr 74/RW/II/22 z dnia 9.05.2022 r. w sprawie przyznania dyplomów honorowych absolwentom Wydziału Ekonomii i Finansów obronionych w lipcu 2022 roku POBIERZ
UCHWAŁA Nr 73/RW/II/22 z dnia 9.05.2022 r. w sprawie upoważnienia dr Anety Kargol-Wasiluk do prowadzenia seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2022/2023. POBIERZ
UCHWAŁA Nr 72/RW/II/22 z dnia 9.05.2022 r. w sprawie upoważnienia dr. Adama Wyszkowskiego do prowadzenia seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2022/2023. POBIERZ
UCHWAŁA Nr 71/RW/II/22 z dnia 9.05.2022 r. w sprawie upoważnienia dr Marty Czech do prowadzenia seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2022/2023. POBIERZ
UCHWAŁA Nr 70/RW/II/22 z dnia 9.05.2022 r. w sprawie upoważnienia dr Anny Wildowicz-Szumarskiej do prowadzenia proseminarium na studiach stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2022/2023. POBIERZ
UCHWAŁA Nr 69/RW/II/22 z dnia 9.05.2022 r. w sprawie upoważnienia dr Iwony Skrodzkiej do prowadzenia proseminarium na studiach stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2022/2023. POBIERZ
UCHWAŁA Nr 68/RW/II/22 z dnia 12.09.2022 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających stopień doktora do prowadzenia wykładów, seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania na kierunkach: Ekonomia I i II stopnia, Ekonomiczno-Prawny I stopnia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 67/RW/II/22 z dnia 9.05.2022 r. w sprawie  
UCHWAŁA Nr 66/RW/II/22 z dnia 9.05.2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie określenia zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2023/2024 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 65/RW/II/21 z dnia 4.04.2022 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku Ekonomia na poziomie studiów II  stopnia  o profilu ogólnoakademickim obowiązującym  od roku akademickiego 2022/2023. POBIERZ
Załącznik nr 1 do uchwały nr 65 z dnia 4.04.2022 r.
POBIERZ
UCHWAŁA Nr 64/RW/II/21 z dnia 4.04.2022 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w JSP  w roku akademickim 2021/2022. POBIERZ
UCHWAŁA Nr 63/RW/II/21 z dnia 4.04.2022 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego w roku akademickim 2021/2022 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 62/RW/II/21 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie określenia zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2022/2023. POBIERZ
UCHWAŁA Nr 61/RW/II/21 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na poziomie studiów II stopnia  o profilu ogólnoakademickim obowiązującym  od roku akademickiego 2022/2023. POBIERZ
Załącznik nr 1 do uchwały nr 61 z dnia 14.02.2022 r. POBIERZ
UCHWAŁA Nr 60/RW/II/21 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na poziomie studiów I stopnia  o profilu ogólnoakademickim obowiązującym  od roku akademickiego 2022/2023. POBIERZ
Załącznik nr 1 do uchwały nr 60 z dnia 14.02.2022 r. POBIERZ

 

Rok 2021

 

UCHWAŁA Nr 59/RW/II/21 z dnia 6.12.2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie uzupełnienia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich od roku akademickiego 2022/2023
POBIERZ
UCHWAŁA Nr 58/RW/II/21 z dnia 8.11.2021 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Menedżerskich w roku akademickim 2021/2022
POBIERZ
UCHWAŁA Nr 57/RW/II/21 z dnia 18.10.2021 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Celno-Podatkowa
i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego w roku akademickim 2021/2022
POBIERZ
UCHWAŁA Nr 56/RW/II/21 z dnia 18.10.2021 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  do prowadzenia wykładów i seminariów na Studiach Podyplomowych Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami  w roku akademickim 2021/2022
POBIERZ
UCHWAŁA Nr 55/RW/II/21 z dnia 18.10.2021 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w JSP  w roku akademickim 2021/2022. POBIERZ
UCHWAŁA Nr 54/RW/II/21 z dnia 18.10.2021 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw w roku akademickim 2021/2022
POBIERZ
UCHWAŁA Nr 53/RW/II/21 z dnia 18.10.2021 r. w sprawiew upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Menedżerskich w roku akademickim 2021/2022  POBIERZ
UCHWAŁA Nr 52/RW/I/21 z dnia 13.09.2021 r. w sprawie ustalenia łącznej kwoty zwolnienia z opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 za wybitne wyniki w nauce POBIERZ
UCHWAŁA Nr 51/RW/I/21 z dnia 13.09.2021 r. w sprawie przyznania dyplomów honorowych absolwentom Wydziału Ekonomii i Finansów obronionych w lipcu 2021 roku POBIERZ
Załącznik do Uchwały Nr 51/RW/I/21 z dnia 13.09.2021 r.  POBIERZ
UCHWAŁA Nr 50/RW/I/21 z z dnia 13.09.2021 r w sprawie upoważnienia dr Iwony Skrodzkiej do prowadzenia seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych w roku akademickim 20021/2022.
POBIERZ
UCHWAŁA Nr 49/RW/I/21 z dnia 13.09.2021 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających stopień doktora do prowadzenia wykładów, seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania na kierunkach: Ekonomia I i II stopnia, Ekonomiczno-Prawny I stopnia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze I i II stopnia na rok akademicki 2021/2022 POBIERZ
Załącznik do Uchwały nr 49/RW/I/21 z dnia 13.09.2021 r. POBIERZ
UCHWAŁA Nr 48/RW/I/21 z dnia 12.07.2021 r. w sprawie zaopiniowania członka Wydziałowej Komisji Oceniającej na okres od 01.10.2021 do 31.08.2024 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 47/RW/I/21 z dnia 14.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku Ekonomiczno-prawnym na poziomie studiów I  stopnia  o profilu ogólnoakademickim obowiązującym  od roku akademickiego 2021/2022. POBIERZ
Załącznik do Uchwały nr 47/RW/I/21 z dnia 14.06.2021 r. POBIERZ
UCHWAŁA Nr 46/RW/I/21 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 45/RW/I/21 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 44/RW/I/21 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 43/RW/I/21 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Prawo Pracy i ubezpieczeń społecznych, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 42/RW/I/21 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w JSP, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 41/RW/I/21 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Menedżerskich, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 40/RW/I/21 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 39/RW/I/21 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Celno - Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 38/RW/I/21 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 37/RW/I/21 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie uzupełnienia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnych od roku akademickiego 2021/2022 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 36/RW/I/21 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie określenia zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2022/2023 POBIERZ
UCHWAŁA Nr 35/RW/II/21 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/RW/II/20 w sprawie upoważnienia osób posiadających stopień doktora do prowadzenia wykładów, seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania na kierunkach: Ekonomia I i II stopnia, Ekonomiczno-Prawny I stopnia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze I i II stopnia na rok akademicki 2020/2021
POBIERZ
UCHWAŁA Nr 34/RW/II/21 z dnia 8 marca  2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Ekonomiczno-prawnym na poziomie studiów I  stopnia  o profilu ogólnoakademickim obowiązującym  od roku akademickiego 2021/2022. POBIERZ
Załącznik do Uchwały nr 34/RW/II/21 z dnia 8.03.2021 r. POBIERZ
UCHWAŁA Nr 33/RW/II/21 z dnia 8 marca  2021r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Ekonomia na poziomie studiów I i II  stopnia  o profilu ogólnoakademickim obowiązującym  od roku akademickiego 2021/2022. POBIERZ
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/RW/II/21 z dnia 8.03.2021 r. POBIERZ
UCHWAŁA nr 32/RW/II/21 z dnia 8.03.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/RW/II/21 w sprawie kryteriów formalno-merytorycznych przygotowania prac dyplomowych oraz sposobu zatwierdzania i warunków dokonywania zmian ich tematów POBIERZ
Załacznik nr 1 (wersja ostateczna) do uchwały nr 32/RW/II/21 z dnia 08.03.2021 r. - wymogi edytorskie
POBIERZ
Załacznik nr 2 (wersja ostateczna) do uchwały nr 32/RW/II/21 z dnia 08.03.2021 r. - szablon pracy dyplomowej  
POBIERZ
UCHWAŁA nr 31/RW/II/21 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie kryteriów formalno-merytorycznych przygotowania prac dyplomowych oraz sposobu zatwierdzania i warunków dokonywania zmian ich tematówwarunków dokonywania zmian ich tematów POBIERZ
Załacznik nr 1 do uchwały nr 31/RW/II/21 z dnia 08.02.2021 r. - wymogi edytorskie (nieaktualne)
POBIERZ
Załacznik nr 2 do uchwały nr 31/RW/II/21 z dnia 08.02.2021 r. - szablon pracy dyplomowej (nieaktualne)
POBIERZ
UCHWAŁA nr 30/RW/II/21 z dnia 04.01.2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na poziomie studiów I i II  stopnia  o profilu ogólnoakademickim obowiązującym  od roku akademickiego 2019/2020. POBIERZ
Załacznik nr 1 do uchwały nr 30/RW/II/21 z dnia 04.01.2021 r.  POBIERZ
Załacznik nr 2 do uchwały nr 30/RW/II/21 z dnia 04.01.2021 r.   POBIERZ

 

 

Rok 2020

 

UCHWAŁA nr 29 z dnia 7.12.2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów, które student powinien spełnić ubiegając się o zmianę formy studiów POBIERZ
UCHWAŁA nr 28 z dnia 7.12.2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie określenia zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2021/2022 POBIERZ
UCHWAŁA nr 27 z dnia 9.11.2020 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego w roku akademickim 2020/2021. POBIERZ
UCHWAŁA nr 26 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w JSP w roku akademickim 2020/2021.
POBIERZ
UCHWAŁA nr 25 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw w roku akademickim 2020/2021. POBIERZ
UCHWAŁA nr 24 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Menedżerskich w roku akademickim 2020/2021 POBIERZ
Uchwała nr 23 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających stopień doktora do prowadzenia wykładów, seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania na kierunkach: Ekonomia I i II stopnia, Ekonomiczno-Prawny I stopnia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze I i II stopnia na rok akademicki 2020/2021 POBIERZ
Załącznik do uchwały nr 23 z dnia 12 października 2020 r. POBIERZ
Uchwała nr 22 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia łącznej kwoty zwolnienia z opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 za wybitne wyniki w nauce POBIERZ
Uchwała nr 21 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przyznania dyplomów honorowych absolwentom Wydziału Ekonomii i Finansów obronionych w lipcu 2020 roku. POBIERZ
Uchwała nr 20 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru sylabusa przedmiotu na studiach podyplomowych od roku akademickiego 2020/2021
POBIERZ
Załącznik do uchwały nr 20 z dnia 7 września 2020 r. POBIERZ
Uchwała nr 19 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Statystyczna analiza danych społeczno - ekonomicznych od roku akademickiego 2020/2021
POBIERZ
Uchwała nr 18 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania członka Ogólnouczelnianej Komisji Oceniającej ds. oceny dziekana na kadencję 2020-2024
POBIERZ
Uchwała nr 17 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej na kadencję 2020-2024
POBIERZ
Uchwała nr 16 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie oceny działalności dziekana oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania dziekana POBIERZ
Załącznik do uchwały nr 16 z dnia 7 września 2020 r. POBIERZ
Uchwała nr 15 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu wyborów oraz regulaminu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 POBIERZ
Uchwała nr 14 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 POBIERZ
Uchwała nr 13 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w programie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierynku Ekonomia prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od roku akademickiego 2020/2021 POBIERZ
Uchwała nr 12 z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Ekonomia prowadzonych na |Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od roku akademickiego 2020/2021 POBIERZ
Uchwała nr 11 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sylabusów warsztatów i prac projektowych realizowanych w ramach projektu: Kuźnia kompetencji studiów Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ
Uchwała nr 10 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia I stopnmia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzsynarodowych i ogólnopolskich od roku akademickiego 2024/2025
POBIERZ
Uchwała nr 9 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku ak. 2021/2022 - prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, pierwszego i drugiego stopnia POBIERZ
Uchwała nr 8 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w programie studiów II stopnia Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomii i Finansów od roku akademickiego 2019/2020 POBIERZ
Uchwała nr 7 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w programie studiów I stopnia Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB od roku akademickiego 2018/2019/ POBIERZ
Uchwała nr 6 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w programie studiów I stopnia Ekonomiczno-Prawnym prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB od roku akademickiego 2018/2019/ POBIERZ
Uchwała nr 5 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w programie studiów I stopnia Ekonomii prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB od roku akademickiego 2018/2019/ POBIERZ
Uchwała nr 4 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu programu Studiów podyplomowych Celno - Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego od cyklu kształcenia 2020/2021 POBIERZ
Uchwała nr 3 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażania opinii dotyczącej projektu programu Studiów Podyplomowych Menedżerskich od cyklu kształcenia 2020/2021 POBIERZ
Uchwała nr 2 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sylabusów warsztatów i prac projektowych realizowanych w ramach projektu: Kuźnia kompetencji studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ
Uchwała nr 1 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego Zarządzanie usługami IT oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i zaopiniowania programu POBIERZ