Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Tomasz Dębowski

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej

(085) 745-77-25
 t.debowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 232

 konsultacje: środa, godz. 11.15 - 12.00, sala 229

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate