Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
Terminy zjazdów
Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami Unii Europejskiej
w roku akadem. 2016/2017

         

Semestr zimowy
1 zjazd: 19 – 20 listopada 2016 r.
2 zjazd:  10 - 11 grudnia  2016 r.
3 zjazd:  14 - 15 stycznia 2017 r.
4 zjazd:  28 – 29 stycznia 2017 r.
5 zjazd:  18 – 19 lutego 2017 r.
6 zjazd:  4– 5 marca 2017 r.

 

 

Semestr letni
1 zjazd: 18-19 marca 2017 r.
2 zjazd:  01-02 kwietnia 2017 r.
3 zjazd:  22-23 kwietmia 2017 r.
4 zjazd:  13-14 maja 2017 r.
5 zjazd:  27-28 maja 2017 r.
6 zjazd:  10-11 czerwca 2017 r.
7 zjazd: 17-18 czerwca 2017 r.

 

Terminy wpłat czesnego za Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami UE

w roku akademickim 2016/2017

 

Semestr zimowy
I rata do 24 XI 2016  (925,00zł)
II rata do 18 I 2017  (925,00 zł)
III rata do 7 III 2017 (925,00 zł)
IV rata do 9 V 2017  (925, 00 zł)
lub jednorazowo w wysokości 3700 zł  do 16 XI 2016 r.

   

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych ZPUE  ma  przypisane indywidualne konto, na które należy wpłacać raty czesnego.  Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

1.  wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku

2.  w lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią  kliknąć

3.  wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.