Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Terminy zjazdów
Studiów Podyplomowych
Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
w roku akademickim 2020/2021

 

Semestr zimowy
1 zjazd:  7 - 8 listopada  2020r.
2 zjazd:  21-22 listopada 2020r.
3 zjazd:  5-6 grudnia 2020r.
4 zjazd:

19-20 grudnia 2020 r.

5 zjazd:  16 – 17 stycznia 2021r.
6 zjazd:  30 – 31 stycznia 2021r.
7 zjazd:  20 – 21 luty 2020 r.

 

Semestr letni
1 zjazd: 27 - 28 luty 2021r.
2 zjazd:  06 - 07 marca 2021r.
3 zjazd: 20-21 marca 2021r.
4 zjazd:  10 - 11 kwietnia 2021r.
5 zjazd:  24 - 25 kwietnia 2021r.
6 zjazd: 15-16 maja 2021r.
7 zjazd:  29 – 30 maja 2021r.
8 zjazd:  12 - 13 czerwca 2021 r.

 

 

Terminy wpłat czesnego za Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

w roku akademickim 2020/2021

 

Semestr zimowy
I rata do  17 XI 2020  (1075,00zł)
II rata do 28 I 2020  (1075,00 zł)
III rata do 18 III 2020 (1075,00 zł)
IV rata do 20 V 2020  (1075, 00 zł)
lub jednorazowo w wysokości 4300 zł  do 17 XI 2020 r.

 

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych WiGN ma   przypisane konto indywidualne, na które należy wpłacać raty czesnego. 

Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

  1. wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku,
  2. w lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią kliknąć,
  3. wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.