Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

TERMINARZ ZJAZDÓW

rok akademicki 2022/2023

 

 

SEMESTR ZIMOWY

Nr zjazdu

Daty

1

26-27.11.2022

2

10-11.12.2022

3

14-15.01.2023

4

28.-29.01.2023

5

11-12.02.2023

6

25-26.02.2023

 

SEMESTR LETNI

Nr zjazdu

Daty

1

11-12.03.2023

2

25-26.03.2023

3

15-16.04.2023

4

13-14.05.2023

5

27-28.05.2023

6

17-18.06.2023