Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
Harmonogram posiedzeń
Rady Dyscypliny Ekonomii i Finansów
w roku akademickim 2020/2021
7 września 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
12 października 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
9 listopada 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
7 grudnia 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
11 stycznia 2021 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
8 lutego 2021 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
8 marca 2021 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
12 kwietnia 2021 r bezpośrednio po Radzie Wydziału
10 maja 2021 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
14 czerwca 2021 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
6 września 2021 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału