Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Terminy posiedzeń

Rady Wydziału Ekonomii i Finansów

ORAZ Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse

w roku akademickim 2021/2022

 

Rada Wydziału Ekonomii i Finansów
poniedziałki, godz. 11.15

Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse

- bezpośrednio po Radzie Wydziału

13.09.2021

18.10.2021

08.11.2021

06.12.2021

10.01.2022

07.02.2022

07.03.2022

04.04.2022

09.05.2022

06.06.2022

11.07.2022

12.09.2022

 

 

Harmonogram posiedzeń
Rady Dyscypliny Ekonomii i Finansów
w roku akademickim 2020/2021
7 września 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
12 października 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
9 listopada 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
7 grudnia 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
11 stycznia 2021 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
8 lutego 2021 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
8 marca 2021 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
12 kwietnia 2021 r bezpośrednio po Radzie Wydziału
10 maja 2021 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
14 czerwca 2021 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
6 września 2021 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału