Wydział Ekonomii
i Finansów

Terminarz sesji egzaminów dyplomowych Wydziału Ekonomii i Finansów UwB

w roku akademickim 2021/2022

 

studia stacjonarne i niestacjonarne wszystkich kierunków

 

Terminy

Działania

do 23.06.2022 r.

Zatwierdzenie przez Promotora prac w systemie APD

do 27.06.2022 r.

Złożenie przez Promotora do Dziekanatu podpisanych raportów JSA

do 01.07.2022 r.

Przygotowanie przez Promotora i Recenzenta recenzji w systemie APD

12.07 - 14.07.2022 r.

Obrony na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 Terminarz przedłużonego składania prac za zgodą Promotora i Dziekana

 

Terminy

Działania

do 30.06.2022 r.

Złożenie przez Studenta za zgodą Promotora podań do Dziekana o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania prac dyplomowych

do 07.07.2022 r.

Zatwierdzenie przez Promotora prac w systemie APD

do 12.07.2022 r.

Złożenie przez Promotora do Dziekanatu podpisanych raportów JSA

do 15.07.2022 r.

Przygotowanie przez Promotora i Recenzenta recenzji w systemie APD

20.07-22.07.2022 r.

Obrony na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych