Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I RYNKU PRACY

Anna Chmielak (red.)

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I RYNKU PRACY

Białystok 2011, ISBN 978-83-7431-290-5

Wydział nie prowdzi sprzedaży


Anna Chmielak (red.)

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I RYNKU PRACY

Białystok 2011, ISBN 978-83-7431-290-5

Wydział nie prowdzi sprzedaży