Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI

Nina Siemieniuk, Grażyna Michalczuk (red.)

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-326-1


Nina Siemieniuk, Grażyna Michalczuk (red.)

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-326-1