Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej - Kierownik

(085) 745-77-20
t.truskolaski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229

konsultacje:

poniedziałek, godz. 13.30 - 15.00, sala 229