Wydział Ekonomii
i Finansów

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Świadczenie to może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium jest przyznawane tylko na okres ważności orzeczenia (jednak nie dłużej niż na jeden rok akademicki). W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, aby nadal otrzymywać stypendium należy ponownie złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia wraz z nowym orzeczeniem.

W razie pytań dotyczących stypendium oraz innych form wsparcia proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

Bardzo proszę o nieodkładanie złożenia wniosku na ostatnią chwilę.

Pełnomocnik Rektora ds. studentów i doktorantów o szczególnych potrzebach edukacyjnych - dr hab. Karol Konaszewski prof. UwB

Adres: 

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok  
Tel: 85 745 78 89
Kom. +48 780 203 071
e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl

 

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW

wtorek 8:30 – 10:00

środa 8:30 - 10:00

czwartek 11:45 – 13:15