Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

2022/2023

STYPENDIUM Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

 

Podstawa prawna:

  • Zarządzenie nr 30 Rektora UwB z dnia 27.09.2019r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwesytetu w Białymstoku
  • Komunikat nr 8 Rektora UwB z dnia 27.09.2019r. w sprawie odpowiedniego stosowania Zarządzenia Rektora UwB nr 30
  • Uchwała nr 488 z dnia 12 marca 2018 r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
  • Zarządzenie nr 55 Rektora z dnia 11.10.2022 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 30 Rektora UwB z dnia 27.09.2019 r. w sprawie Regulaminu świadczen dla studentów UwB

Rodzaje stypendium:

Student=doktorant może ubiegać się o następujące świadczenia, przyznane ze środków funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy:
1)    stypendium socjalne,
2)    stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3)    zapomogę,
4)    stypendium rektora.

Świadczenia, o których mowa przeznaje rektor lub komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna.

 

Tryb postępowania:

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania  świadczeń określa Rektor /Harmonogram na roku akademicki 2022/2023/.

Wnioski o przyznanie stypendium socjolnego, stypendium rektora, zapomogi powinny być wypełnione i zarejstrowane przez studenta=doktoranta w wersji elektornicznej
w USOSweb UwB .

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych powinien być wypełniony i zarejtrownay przez studenta=doktoranta w wersji elektronicznej
w USOSweb UwB

 

Stała tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi oraz stypendium dla dla osób niepełnosprawnych: 30.06.2022 r.