Wydział Ekonomii
i Finansów

Od 1 grudnia br. otwarta jest stała tura wnioskowania o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Paniętaj, aby konieczenie podpisac i złożyć formularz elektronicznie. Formularze zarejestrowane nie będą sprawdzane.

 

Instrukcja odbioru decyzji w USOSweb

 

Harmonogram czynności w postepowaniach dotyczących przyznawania świadczeń w pierwszej turze na rok ak. 2022/2023 

 
 

Składanie wniosków (i oświadczenia o dochodach) odbywa się wyłącznie elektronicznie!

 
Przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.
Formularze znajdują się w USOSweb UwB → zakładka dla wszystkich → ikonka wnioski.
  
Proszę śledzić status wniosku/oświadczenia o dochodach w systemie!
 
 

Godziny przyjęć studentów

Dzień tygodnia: Godziny:
Poniedziałek 9.30 - 13.30
Wtorek 9.30 - 15.00
Środa Nieczynne!
Czwartek 9.30 - 13.30
Piątek 9.30 - 13.30
Sobota (w wyznaczonych terminach) 9.00 - 13.00
 

Terminy dyżurów sobotnich w semestrze zimowym roku ak. 2022/2023:

22 października
29 października
 5 listopada
 3 grudnia

 

Wypłaty stypendiów realizowane są od listopada do czerwca włącznie.

Okres na jaki student ma przyznane stypendium w swojej indywidualnej sprawie znajduje się w decyzji stypendialnej. 

Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca, w okresie od października do lipca.

Terminy wypłat stypendiów w roku ak. 2022/2023:
28 listopada
 
 

 

Dane kontaktowe:

Marta Kosińska

m.kosinska@uwb.edu.pl

tel.: 85 745 7701

pokój 129

 

Dane adresowe do przesyłania dokumentów:

Wydział Ekonomii i Finansów UwB
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój nr 129

 

Informacje podstawowe

 

Stawki stypendiów

 

Aktualne formularze

 

Stypendium socjalne

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Zapomoga
 

Akademiki