Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

 mgr Magda Wiśniewska- Kuźma 

Wpływ polityki fiskalnej na poziom dobrobytu

promotor: Dr hab. Ryta I. Dziemianowicz, prof. UwB

 

recenzenci:

dr hab. Marek Kośny, prof. UEW

dr hab. Edyta Małecka – Ziembińska, prof. UEP

 

streszczenie:

język polski

język angielski

 


mgr Łukasz Zegarowicz

Efektywność instrumentów polityki fiskalnej wspierających działalność badawczo-rozwojową

promotor: Dr hab. Ryta I. Dziemianowicz, prof. UwB

 

recenzenci:

prof. dr hab. Teresa Jadwiga Famulska

dr hab. Adam Adamczyk, prof. US

 

streszczenie:

język polski

język angielski

data nadania stopnia naukowego: 24.10.2022r.


mgr Beata Gładkowska- Chocian 

Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko a efektywność procesu inwestycyjnego

promotor: Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

 

recenzenci:

dr hab. Elżbieta Broniewicz, prof. PB

dr hab. Anetta Zielińska, prof. UEW

 

streszczenie:

język polski

język angielski

data nadania stopnia naukowego: 26.09.2022r.


mgr Urszula Jabłońska

Podatki PIT i CIT jako instrument stymulowania dochodów gminy na przykładzie gmin powiatu białostockiego w latach 2008-2015

promotor: Prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

recenzenci:

Dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS

Dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP

 

streszczenie:

język polski

język angielski

 


mgr Angelika Andrzejczyk

Przedsięgioczość młodzieży akademickiej

promotor: Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

 

recenzenci:

Dr hab. Jan Polcyn, prof. PUSS

Dr hab. Jacek Strojny

 

streszczenie:

język polski

język angielski

data nadania stopnia naukowego: 11.04.2022r.


mgr Mateusz Łajewski

Modele świadczenia usług komunalnych i ich efektywność (na przykładzie gospodarki odpadami)

promotor: Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

 

recenzenci:

Dr hab. Zbigniew Wiesław Grzymała, prof. SGH

Dr hab. Marian Kachniarz, prof. UP

 

streszczenie:

język polski

język angielski

data nadania stopnia naukowego: 20.12.2021r.


mgr Sebastian Chmielewski

Światowy kryzys finansowy a sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w Polsce

promotor: Dr hab. Mirosława Kozłowska- Burdziak, prof. UwB

 

recenzenci:

Prof. dr hab. Agnieszka Alińska

Prof. dr hab. Agnieszka Alińska

Dr hab. Jacek Tomkiewicz, prof. ALK

Dr hab. Jacek Tomkiewicz, prof. ALK

 

streszczenie:

język polski

język angielski

 


mgr Edyta Polkowska

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a dynamika eksportu

promotor: Dr hab. Anna Chmielak

 

recenzenci:

Dr hab. Wojciech Bieńkowski

Dr hab. Sylwia Pangsy – Kania, prof. UG

 

streszczenie:

język polski

język angielski

 data nadania stopnia naukowego: 05.07.2021r.

 


mgr Marta Dawidziuk

Makrootoczenie a płynność finansowa przedsiębiorstw działających w Polsce

promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

recenzenci:

Prof. dr hab. Krzysztof Adam Wach

Dr hab. Grzegorz Marek Michalski, prof. UWr

 

streszczenie:

język polski

język angielski

data nadania stopnia naukowego: 12.07.2021r.


mgr Julita Paszko

Terytorialne zróżnicowanie kapitału intelektualnego Unii Europejskiej

promotor: Dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB

promotr pomocniczy: Dr Iwona Skrodzka

recenzenci:

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz

Dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, prof. PB

 

streszczenie:

język polski

język angielski

 data nadania stopnia naukowego: 26.04.2021r.

 


mgr Ewa Piotrowska-Lipska

Pomiar poziomu innowacyjności w ujęciu regionalnym

promotor: Dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

recenzenci:

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

Dr hab. Aleksandra Łuczak

 

streszczenie:

język polski

język angielski

data nadania stopnia naukowego: 18.01.2021r.

 


mgr Emilia Jankowska- Ambroziak 

Europejska Współpraca Terytorialna jako czynnik rozwoju regionalnego

promotor: Prof. dr hab. Marek Proniewski 

recenzenci:

Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk 

Dr hab. Krzysztrof Jarosiński, prof. SGH w Warszawie

 

 

streszczenie:

język polski

język angielski

data nadania stopnia naukowego: 16.12.2020r.

 


mgr. Paweł Konopka

„Metody wnioskowania rozmytego oraz wielokryterialnego podejmowania decyzji w badaniu ryzyka finansowania przedsiębiorstw”

promotor: Dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

recenzenci:

Dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE w Katowicach

Dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH w Warszawie

streszczenie:

język polski

język angielski

data nadania stopnia naukowego: 20.01.2020r.

 


mgr Paulina Tumiel-Góralska

Wzornictwo a konkurencyjność gospodarki polskiej

promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

recenzenci:

Dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH

Dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK

streszczenie:

język polski

język angielski

data nadania stopnia naukowego: 24.02.2020r.

 


 

mgr Ewa Kuzionko-Ochrymiuk

E-administracja a finansowanie, jakość i dostępność usług publicznych

promotor: Dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB

recenzenci:

Prof. dr hab. Piotr Jacek Niedzielski

Dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB

streszczenie:

język polski

język angielski

data nadania stopnia naukowego: 30.09.2019r.

 


mgr Anna Matel

"Czynniki różnicujące status mieszkaniowy gospodarstw w Polsce"

promotor: dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

promotor pomocniczy: dr Tomasz Poskrobko

recenzenci:

prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

Dr hab. Jacek Łaszek, prof. SGH

 

streszczenie:

język polski

język angielski

data nadania stopnia naukowego: 25.11.2019r.

 

 


mgr Bogusław Chmielak

"Modele gospodarki rynkowej a tworzenie dobrobytu"

promotor: dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

recenzenci:

Prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź

Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak

 

streszczenie:

język polski

język angielski

data nadania stopnia naukowego: 04.11.2019r.

 

 


mgr. Mariusz Dąbrowski

"Gospodarcze skutki katastrof naturalnych w Japonii"

promotor: dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB

recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Czaja

prof. dr hab. Jan Bossak

 

streszczenie:

język polski

język angielski

data nadania stopnia naukowego: 30.09.2019r.

 

 


mgr. Kamil Waligóra

"Determinanty rozwoju państw BRICS w aspekcie międzynarodowej konkurencyjności"

promotor: dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

recenzenci:

dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG

prof. dr hab. Kazimierz Starszyk

 

streszczenie:

język polski

język angielski

data nadania stopnia naukowego: 09.09.2019 

 


mgr Ewelina Mielech

„Dług jako instrument lokalnej polityki publicznej”

promotor: dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

promotor pomocniczy: dr Dorota Wyszkowska

recenzenci:

Dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH

Prof. zw. dr hab. Leszek Patrzałek

streszczenie:

język polski

język angielski

data nadania stopnia naukowego: 13.05.2019 

 


mgr Kinga Karpińska

„Czynniki wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie branży cukierniczej”

promotor: prof. dr hab. Robert Władysław Ciborowski

promotor pomocniczy: dr Luiza Kostecka-Tomaszewska

recenzenci:

Dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG

Dr hab. Wojciech Bieńkowski, prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie

streszczenie: język polski

                    język angielski

data nadania stopnia naukowego: 01.04.2019 

 


mgr Regina Lašakevič

„Poziom rozwoju społeczno – gospodarczego a innowacyjność regionalna (na przykładzie okręgów Litwy)”

promotor: dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

promotor pomocniczy: dr Jacek Marcinkiewicz

recenzenci:

Dr hab. Małgorzata Markowska, prof. UE we Wrocławiu

prof. dr hab. Jacek Niedzielski

streszczenie: język polski

                    język angielski

data nadania stopnia naukowego: 15.07.2019

 


mgr Katarzyna Łyszczarz

„Źródła finansowania a skuteczność procesów innowacyjnych przedsiębiorstw województwa podlaskiego”

promotor: prof. zw. dr hab. Robert W Ciborowski

recenzenci:

Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB

Prof. dr hab. Piotr Niedzielski

streszczenie: język polski

                    język angielski

data nadania stopnia naukowego: 14.01.2019

 


mgr Wojciech Demianiuk

„Sektor dużych przedsiębiorstw a rozwój Polski Wschodniej”

promotor: dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB

recenzenci:

dr hab. Ewa Dziedzic, prof. SGH

prof. dr hab. Tadeusz Baczko

streszczenie:język polski

                  język angielski

data nadania stopnia naukowego: 16.04.2018

 


mgr Małgorzata Karpińska-Karwowska

„Analiza uwarunkowań wykorzystania wiedzy jako czynnika rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym”

promotor: prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

recenzenci:

prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR

 

data nadania stopnia naukowego: 14.05.2018

 


mgr Anna Śleszyńska-Świderska

„Zachowania polskich konsumentów w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego”

streszczenie: język polski

                   język angielski

promotor: dr hab. Jerzy Borowski, prof. UwB

recenzenci:

dr hab. Ryszard Michalski, prof. ABiFV

 dr hab. Urszula Grzega, prof. UE

 data nadania stopnia naukowego: 22.01.2018

 


mgr Sylwia Serwatka-Bober

„Regionalne zróżnicowanie efektywności publicznych usług zdrowotnych w Polsce”.

streszczenie: język polski

                   język angielski

promotor: dr hab. Zofia Wyszkowska, prof. UT-P w Bydgoszczy

recenzenci:

prof. dr hab. Marian Podstawka

dr hab. Janusz Heller, prof. UWM

 data nadania stopnia naukowego: 22.01.2018

 


mgr Jolanta Woronko

"Uwarunkowania rozwoju innowacyjności rynków wschodzących".

streszczenie: język polski

                   język angielski

promotor: dr hab Ewa Gruszewska

recenzenci:

dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG

dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP

data nadania stopnia naukowego: 04.12.2017

 


mgr Maciej Dąbrowski

"Inwestycje publiczne w edukację na rzecz przedsiębiorczości”

promotor: dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

recenzenci :

dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec

prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja

 data nadania stopnia naukowego: 12 czerwca 2017 r.

 


 mgr Izabela Senderacka

"Tranfesr technologii a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw województwa podlaskiego"

streszczenie: język polski

promotor: dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

recenzenci:

dr hab. Agnieszka Olechnicka


dr hab. inż Joanna Ejdys, prof. nadzw.

data nadania stopnia naukowego: 12 czerwca 2017 r.

 


mgr Natalia Białek

"Strefa euro pomiędzy monetarnym ładem i nieładem"

streszczenie: język polski

                      język angielski

promotor: prof. dr hab. Piotr Pysz

recenzenci:

dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. nadzw. UG

dr hab. Grażyna Wojtowska-Łodej, prof. SGH

data nadania stopnia naukowego: 12 czerwca 2017 r.