Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Stanowisko ds. finansów

mgr Anna Białous
e-mail: a.bialous@uwb.edu.pl
telefon: 85 745 77 32

Zakres obowiązków:

  • Prowadzenie spraw finansowych Wydziału,
  • Przygotowanie planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania z wykonania planu rzeczowo- finansowego,
  • Przygotowywanie umów o dzieło  oraz umów zlecenia (poza studiami podyplomowymi),
  • Prowadzenie rejestru poleceń wyjazdów służbowych pracowników WEiF  oraz dokonywania rozliczeń tych wyjazdów,
  • Rejestracja i rozliczanie wyjazdów pracowników WEiF  w związku z prowadzeniem zajęć w Wilnie,
  • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Władze Dziekańskie.