Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
Sprawozdania z jakości kształcenia

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w roku akademickim 2011/2012

POBIERZ

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w roku akademickim 2012/2013

POBIERZ

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w roku akademickim 2013/2014

POBIERZ

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w roku akademickim 2014/2015

POBIERZ

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w roku akademickim 2015/2016

POBIERZ

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w roku akademickim 2016/2017

POBIERZ

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w roku akademickim 2017/2018

POBIERZ

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2018/2019

POBIERZ