Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Spotkanie "Cele zrównoważonego rozwoju ONZ i jak je osiągnąć przy pomocy nowych technologii" - Inkubator Samsung i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Zapraszamy do udziału w spotkaniu pod tytułem: "Cele zrównoważonego rozwoju ONZ i jak je osiągnąć przy pomocy nowych technologii" organizowanym przez Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej w poniedziałek 24.05 o godzinie 17:00 na platformie Teams.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae29f97b7bdb549d781438bd418682812%40thread.tacv2/1620408524145?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f9ed9f98-cb7f-4815-aa21-b7b974054e58%22%7d

Gośćmi spotkania będą przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, oraz Inkubatora Samsung.

Więcej o naszych gościach możecie się dowiedzieć poniżej:
Inkubator Samsung:
https://bialystok.startupinkubator.pl
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny:
https://www.msk.earth

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!