Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

W skład Wydziałowej Rady Konsultacyjnej  na okres od 1 października 2020 r.  do 31 sierpnia 2024 r. wchodzą następujące osoby:

 1. dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
 3. prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz - Dziekan
 4. prof. dr hab. Henryk J. Wnorowski
 5. prof. dr hab. Marek A. Proniewski
 6. dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB - Prodziekan ds. rozwoju
 7. dr hab. Anna Gardocka Jałowiec, prof. UwB – Prodziekan ds. studenckich
 8. dr Agnieszka Piekutowska – Prodziekan ds. współpracy instytucjonalnej i umiędzynarodowienia
 9. mgr Tomasz Buczek – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju, Urząd Miejski w Białymstoku
 10. mgr Witold Karczewski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
 11. dr Tomasz Makaruk - Prezes Zarządu i360
 12. mgr Mariusz Malinowski – Dyrektor Pierwszego Oddziału Banku Pekao S. A. w Białymstoku
 13. mgr Janina Mironowicz - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
 14. mgr Andrzej Parafiniuk - Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku
 15. mgr Teresa Sołowińska - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku
 16. mgr Piotr Sosnowski – Prezes Zarządu SMP Poland sp. z o. o.
 17. mgr Anna Wojtan – Zastępca Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku
 18. mgr Anna Mieleszko – doktorant
 19. Tomasz Prymaka – student