Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym wykładzie gościa Wydziału Ekonomii i Finansów UwB - dr Sviatlany Kroitar nt. Labor and Employment Transformation in the Digital Age

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym wykładzie gościa Wydziału Ekonomii i Finansów UwB - dr Sviatlany Kroitar nt. Labor and Employment Transformation in the Digital Age.

Wykład obędzie się 8 grudnia 2020 r. o godz. 11:30 na platformie MS Teams.

Udział w wykładzie zostanie potwierdzony certyfikatem. Link do spotkania będzie przesłany drogą mailową do 7 grudnia 2020 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wykładzie proszone są o kontakt z dr Agnieszką Piekutowską – Prodziekanem ds. Współpracy Instytucjonalnej i Umiędzynarodowienia: piekutowska@uwb.edu.pl 

 

Sviatlana Kroitar, PhD: Kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej w Instytucie Socjologii Narodowej Akademii Nauk Republiki Białoruś. Opiekun naukowy zadania „Poziom i jakość życia ludności Białorusi w kontekście przemian społeczno-gospodarczych: analiza socjologiczna” Państwowego Programu Badań Naukowych „Gospodarka i rozwój humanitarny społeczeństwa” na lata 2016–2020. Zainteresowania badawcze obejmują m.in.: zagadnienie socjologii cyfryzacji i globalizacji; problemy rynku pracy i edukacji; politykę publiczną i zarządzanie społeczne.