Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Kadra Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie  inicjuje seminaria naukowe służące wymianie poglądów i  dyskusji nad konkretnymi problemami badawczymi, jak również prowadzonym procesem badawczym.

Pracownicy Katedry aktywizują również młodych ludzi do podejmowania dodatkowych inicjatyw w ramach działających przy Katedrze studenckich kół naukowych, w tym Studenckiego Koła Przedsiębiorczości oraz Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki.