Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

ROZWÓJ REGIONÓW PERYFERYJNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Marek Proniewski

ROZWÓJ REGIONÓW PERYFERYJNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Białystok 2012, ISBN: 978-83-7431-373-5

Cena: 64,00 zł (brutto)


Marek Proniewski

ROZWÓJ REGIONÓW PERYFERYJNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Białystok 2012, ISBN: 978-83-7431-373-5

Cena: 64,00 zł (brutto)