Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

 Nr zjazdu  Termin zajęć  od  do  Nazwa przedmiotu  Prowadzący
1 06.02.2021 sobota 09:00 12.00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
1 06.02.2021 sobota 12:00 12:30 przerwa  
1 06.02.2021 sobota 12:30 14:45 VAT mgr Piotr Jurczuk
1 06.02.2021 sobota 14:45 15:15 przerwa  
1 06.02.2021 sobota 15:15 17:30 Systemy informatyczne w rachunkowości dr Łukasz Siemieniuk
             
1 07.02.2021 niedziela 09:00 12:00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
1 07.02.2021 niedziela 12:00 12:30 przerwa  
1 07.02.2021 niedziela 12:30 14:45 VAT mgr Piotr Jurczuk
1 07.02.2021 niedziela 14:45 15:15 przerwa  
1 07.02.2021 niedziela 15:15 16:45 Systemy informatyczne w rachunkowości dr Łukasz Siemieniuk
 
Nr zjazdu  Termin zajęć  od do   Nazwa przedmiotu  Prowadzący
2 20.02.2021 sobota 09:00 12.00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
2 20.02.2021 sobota 12:00 12:30 przerwa  
2 20.02.2021 sobota 12:30 14:45 VAT mgr Piotr Jurczuk
2 20.02.2021 sobota 14:45 15:15 przerwa  
2 20.02.2021 sobota 15:15 17:30 Systemy informatyczne w rachunkowości dr Łukasz Siemieniuk
             
2 21.02.2021 niedziela 09:00 12:00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
2 21.02.2021 niedziela 12:00 12:30 przerwa  
2 21.02.2021 niedziela 12:30 14:45 Systemy informatyczne w rachunkowości dr Łukasz Siemieniuk
2 21.02.2021 niedziela 14:45 15:15 przerwa  
2 21.02.2021 niedziela 15:15 17:30 Systemy informatyczne w rachunkowości dr Łukasz Siemieniuk

 

 Nr zjazdu   Termin zajęć  od do   Nazwa przedmiotu Prowadzący 
3 06.03.2021 sobota 09:00 12.00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
3 06.03.2021 sobota 12:00 12:30 przerwa  
3 06.03.2021 sobota 12:30 14:45 VAT mgr Piotr Jurczuk
             
3 07.03.2021 niedziela 09:00 12:00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
3 07.03.2021 niedziela 12:00 12:30 przerwa  
3 07.03.2021 niedziela 12:30 14:45 VAT mgr Piotr Jurczuk

 

Nr zjazdu    Termin zajęć  od do   Nazwa przedmiotu  Prowadzący
4 20.03.2021 sobota 09:00 12.00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
4 20.03.2021 sobota 12:00 12:30 przerwa  
4 20.03.2021 sobota 12:30 14:45 System podatkowy mgr Ewa Hrebin
4 20.03.2021 sobota 14:45 15:15 przerwa  
4 20.03.2021 sobota 15:15 17:30 System podatkowy mgr Ewa Hrebin
             
4 21.03.2021 niedziela 09:00 12:00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
4 21.03.2021 niedziela 12:00 12:30 przerwa  
4 21.03.2021 niedziela 12:30 14:45 Systemy informatyczne w rachunkowości mgr Renata Budlewska

 

 Nr zjazdu   Termin zajęć  od do   Nazwa przedmiotu Prowadzący 
5 27.03.2021 sobota 09:00 12.00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
5 27.03.2021 sobota 12:00 12:30 przerwa  
5 27.03.2021 sobota 12:30 14:45 System podatkowy mgr Ewa Hrebin
5 27.03.2021 sobota 14:45 15:15 przerwa  
5 27.03.2021 sobota 15:15 17:30 System podatkowy mgr Ewa Hrebin
             
5 28.03.2021 niedziela 09:00 12:00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
5 28.03.2021 niedziela 12:00 12:30 przerwa  
5 28.03.2021 niedziela 12:30 15:00 Ubezpieczenia społeczne mgr Bożena Wielechowska

 

 Nr zjazdu Termin zajęć    od do   Nazwa przedmiotu  Prowadzący
6 17.04.2021 sobota 09:00 12.00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
6 17.04.2021 sobota 12:00 12:30 przerwa  
6 17.04.2021 sobota 12:30 14:45 System podatkowy mgr Ewa Hrebin
6 17.04.2021 sobota 14:45 15:15 przerwa  
6 17.04.2021 sobota 15:15 17:30 System podatkowy mgr Ewa Hrebin
             
6 18.04.2021 niedziela 09:00 12:00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
6 18.04.2021 niedziela 12:00 12:30 przerwa  
6 18.04.2021 niedziela 12:30 14:45 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy mgr Jacek Pruszyński
6 18.04.2021 niedziela 14:45 15:00 przerwa  
6 18.04.2021 niedziela 15:00 16:30 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy mgr Jacek Pruszyński

 

 Nr zjazdu   Termin zajęć od  do   Nazwa przedmiotu  Prowadzący
7 15.05.2021 sobota 09:00 12.00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
7 15.05.2021 sobota 12:00 12:30 przerwa  
7 15.05.2021 sobota 12:30 14:45 System podatkowy mgr Ewa Hrebin
7 15.05.2021 sobota 14:45 15:15 przerwa  
7 15.05.2021 sobota 15:15 17:30 System podatkowy mgr Ewa Hrebin
             
7 16.05.2021 niedziela 09:00 12:00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
7 16.05.2021 niedziela 12:00 12:30 przerwa  
7 16.05.2021 niedziela 12:30 14:45 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy mgr Jacek Pruszyński
7 16.05.2021 niedziela 14:45 15:00 przerwa  
7 16.05.2021 niedziela 15:00 16:30 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy mgr Jacek Pruszyński

 

Nr zjazdu Termin zajęć  od  do  Nazwa przedmiotu  Prowadzący
8 29.05.2021 sobota 09:00 12.00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
8 29.05.2021 sobota 12:00 12:30 przerwa  
8 29.05.2021 sobota 12:30 14:45 System podatkowy mgr Ewa Hrebin
8 29.05.2021 sobota 14:45 15:15 przerwa  
8 29.05.2021 sobota 15:15 17:30 System podatkowy mgr Ewa Hrebin
             
8 30.05.2021 niedziela 09:00 12:00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
8 30.05.2021 niedziela 12:00 12:30 przerwa  
8 30.05.2021 niedziela 12:30 14:45 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy mgr Jacek Pruszyński
8 30.05.2021 niedziela 14:45 15:00 przerwa  
8 30.05.2021 niedziela 15:00 16:30 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy mgr Jacek Pruszyński

 

Nr zjazdu Termin zajęć od do Nazwa przedmiotu Prowadzący
9 12.06.2021 sobota 09:00 12.00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
9 12.06.2021 sobota 12:00 12:30 przerwa  
9 12.06.2021 sobota 12:30 14:45 System podatkowy mgr Ewa Hrebin
9 12.06.2021 sobota 14:45 15:15 przerwa  
9 12.06.2021 sobota 15:15 17:30 System podatkowy mgr Ewa Hrebin
             
9 13.06.2021 niedziela 09:00 12:00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
9 13.06.2021 niedziela 12:00 12:30 przerwa  
9 13.06.2021 niedziela 12:30 14:45 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy mgr Jacek Pruszyński
9 13.06.2021 niedziela 14:45 15:00 przerwa  
9 13.06.2021 niedziela 15:00 16:30 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy mgr Jacek Pruszyński

 

Nr zjazdu Termin zajęć od do Nazwa przedmiotu Prowadzący
10 26.06.2021 sobota 09:00 12.00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
10 26.06.2021 sobota 12:00 12:30 przerwa  
10 26.06.2021 sobota 12:30 14:45 System podatkowy mgr Ewa Hrebin
             
10 27.06.2021 niedziela 09:00 12:00 Systemy informatyczne w rachunkowości mgr Renata Budlewska
10 27.06.2021 niedziela 12:00 12:30 przerwa  
10 27.06.2021 niedziela 12:30 14:45 Prawo celne mgr Aleksy Dunikowski

 

Nr zjazdu Termin zajęć od do Nazwa przedmiotu Prowadzący
11 04.09.2021 sobota 09:00 12.00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
11 04.09.2021 sobota 12:00 12:30 przerwa  
11 04.09.2021 sobota 12:30 14:45 Sprawozdawczość finansowa z elementami analizy mgr Bogumiła Tołoczko
11 04.09.2021 sobota 14:45 15:15 przerwa  
11 04.09.2021 sobota 15:15 17:30 Rachunek kosztów dr Teresa Mikulska
             
11 05.09.2021 niedziela 09:00 12:00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
11 05.09.2021 niedziela 12:00 12:30 przerwa  
11 05.09.2021 niedziela 12:30 14:45 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy mgr Jacek Pruszyński
11 05.09.2021 niedziela 14:45 15:00  przerwa  
11 05.09.2021 niedziela 15:00 16:30 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy  mgr Jacek Pruszyński

  

Nr zjazdu Termin zajęć od do Nazwa przedmiotu Prowadzący
12 11.09.2021 sobota 09:00 12.00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
12 11.09.2021 sobota 12:00 12:30 przerwa  
12 11.09.2021 sobota 12:30 14:45 Sprawozdawczość finansowa z elementami analizy mgr Bogumiła Tołoczko
12 11.09.2021 sobota 14:45 15:15 przerwa  
12 11.09.2021 sobota 15:15 17:30 Rachunek kosztów dr Teresa Mikulska
             
12 12.09.2021 niedziela 09:00 12:00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
12 12.09.2021 niedziela 12:00 12:30 przerwa  
12 12.09.2021 niedziela 12:30 14:45 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy mgr Jacek Pruszyński
12 12.09.2021 niedziela 14:45 15:00 przerwa  
12 12.09.2021 niedziela 15:00 16:30 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy  mgr Jacek Pruszyński

 

Nr zjazdu Termin zajęć od do Nazwa przedmiotu Prowadzący
13 25.09.2021 sobota 09:00 12.00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
13 25.09.2021 sobota 12:00 12:30 przerwa  
13 25.09.2021 sobota 12:30 14:45 Sprawozdawczość finansowa z elementami analizy mgr Bogumiła Tołoczko
13 25.09.2021 sobota 14:45 15:15 przerwa  
13 25.09.2021 sobota 15:15 17:30 Rachunek kosztów dr Teresa Mikulska
             
13 26.09.2021 niedziela 09:00 12:00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
13 26.09.2021 niedziela 12:00 12:30 przerwa  
13 26.09.2021 niedziela 12:30 14:45 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy mgr Jacek Pruszyński
13 26.09.2021 niedziela 14:45 15:00 przerwa  
13 26.09.2021 niedziela 15:00 16:30 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy  mgr Jacek Pruszyński

 

Nr zjazdu Termin zajęć od do Nazwa przedmiotu Prowadzący
14 02.10.2021 sobota 09:00 12.00 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
14 02.10.2021 sobota 12:00 12:30 przerwa  
14 02.10.2021 sobota 12:30 14:45 Sprawozdawczość finansowa z elementami analizy mgr Bogumiła Tołoczko
14 02.10.2021 sobota 14:45 15:15 przerwa  
14 02.10.2021 sobota 15:15 17:30 Rachunek kosztów dr Teresa Mikulska
             
14 03.10.2021 niedziela 09:00 12:00 Systemy informatyczne w rachunkowości mgr Renata Budlewska
14 03.10.2021 niedziela 12:00 12:30 przerwa  
14 03.10.2021 niedziela 12:30 14:45 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy mgr Jacek Pruszyński
14 03.10.2021 niedziela 14:45 15:00 przerwa  
14 03.10.2021 niedziela 15:00 16:30 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy  mgr Jacek Pruszyński

 

Nr zjazdu Termin zajęć od do Nazwa przedmiotu Prowadzący
15 16.10.2021 sobota 09:00 13:30 Rachunkowość finansowa (egzamin) dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
15 16.10.2021 sobota 13:30 14:00 przerwa  
15 16.10.2021 sobota 14:00 17:00 Systemy informatyczne w rachunkowości (egzamin) mgr Renata Budlewska
             
15 17.10.2021 niedziela 09:00 12:45 Sprawozdawczość finansowa z elementami analizy mgr Bogumiła Tołoczko
15 17.10.2021 niedziela 12:45 13:15 przerwa  
15 17.10.2021 niedziela 13:15 14:45 Rachunek kosztów dr Teresa Mikulska
15 17.10.2021 niedziela 14:45 15:00 przerwa  
15 17.10.2021 niedziela 15:00 16:30 Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy (egzamin) mgr Jacek Pruszyński

 

Nr zjazdu Termin zajęć od do Nazwa przedmiotu Prowadzący
16 23.10.2021 sobota 09:00 12:45 Rachunek kosztów (egzamin) dr Teresa Mikulska
16 23.10.2021 sobota 12:45 13:15 przerwa  
16 23.10.2021 sobota 13:15 15:00 Sprawozdawczość finansowa z elementami analizy (egzamin) mgr Bogumiła Tołoczko
16 23.10.2021 sobota 15:00 15:30 przerwa  
16 23.10.2021 sobota 15:30 17:00 Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB