Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Rekrutacja

  • Termin rekrutacji do II edycji: 09.09-30.09.2019 r. do godz. 23.59.
  • REKRUTACJA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 31.10.2019 do godz. 23.59
  • Liczba miejsc: 72 uczestników w I edycji; 72 uczestników w II edycji.
  • Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu:
  • Statut ucznia w klasie 5,6,7 lub 8 szkoły podstawowej z województwa podlaskiego;
  • Bezwzględne pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnością;
  • Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Karta Zgłoszeniowa (wersja do wydruku)

Karta Zgłoszeniowa (wersja edytowalna)

Etapy rekrutacji:

  • etap I – uczniowie zainteresowani uczestnictwem w Projekcie wypełniają Kartę zgłoszeniową i przesyłają na adres mailowy: startupacademy2@uwb.edu.pl, drogą pocztową lub dostarczają bezpośrednio do Biura Projektu
  • etap II – na podstawie złożonych Kart Zgłoszeniowych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. W terminie 1 dnia roboczego od daty zakończenia rekrutacji uczniowie zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji do Projektu i wezwani do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej (jeżeli przesłane zostały drogą elektroniczną).

W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejni uczniowie z listy rezerwowej.