Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

ZASADY REKRUTACJI

 

na Studia Podyplomowe „Ubezpieczenia społeczne”

 

https://irk-sp.uwb.edu.pl/

 

 1. Słuchaczem Studiów Podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” może zostać absolwent studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 2. Studia Podyplomowe „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” kierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów.
 3. Rekrutacja na Studia Podyplomowe „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” odbywa się w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów).
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc (30 miejsca).
 5. Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów:

          - podanie (wydruk ze strony IRK),

          - odpis dyplomu,

 1. Terminy:

  Zapisy w IRK

  Zakończona

 2.  Opłata za studia 3800 zł (płatna w czterech ratach) 

  Składanie dokumentów

  Składanie dokumentów: po 01.09.2022r. (informacja zostanie przekazana mailem).