Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

ZASADY REKRUTACJI

na Studia Podyplomowe

Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

odbywa się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2019_EiZ_SADSE&kategoria=

 

Harmonogram rekrutacji:

Rejestracja elektroniczna od  6 maja – 17 września 2019

Składanie dokumentów osobiście  od 24 czerwca – 5 lipca 2019 oraz od 2 - 20 września 2019, a za pośrednictwem poczty na bieżąco nie później niż do 17 września 2019 r.

 

 1. Słuchaczem studiów podyplomowych Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych może zostać absolwent studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 2. Studia podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych kierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów.
 3. Rekrutacja na studia podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych odbywa się w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów)
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc.
 5. Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów:

      - podanie (wydruk ze strony IRK)

      - odpis dyplomu

Dokumenty można składać w  pok. 106

pon-wt: 09.30-15.30

śr - nieczynne

czw-pt:09.30-15.30

koszt studiów - 3760 zł(4x940zł)

studia trwają 2 semestry

 

 • Kontakt:

  ul. Warszawska 63 15-062 Białystok , pok. 106
  tel. (085) 745-77-13

  e-mail: m.zukowska@uwb.edu.pl
  mgr Małgorzata Żukowska