Wydział Ekonomii
i Finansów

Rekrutacja do Programu ERASMUS+

Drodzy Studenci!

Rozpoczynamy rekrutację w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/23.

Kalendarz rekrutacyjny na Wydziale Ekonomii i Finansów

4.03-11.03. - przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych

Wypełniony i podpisany dokument (skan, ewentualnie dobrej jakości zdjęcie) należy przesłać na adres: m.mak@uwb.edu.pl

17.03. godz. 15.00 - rozmowa rekrutacyjna

Informacje nt uczestnictwa w programie Erasmus+ na UwB

Zasady udziału w programie Erasmus+

Erasmus+ Zmienia życie. Otwiera umysły.

W imieniu wydziałowego zespołu ds. programu Erasmus+

Mariusz Mak