Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

 Zapisy na Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej  odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) 

Studia trwają 2 semestry od października do czerwca w wymiarze  godzin określonych w planie studiów.  

  Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2020_WEiF_SPZPUE&kategoria=

Kontakt:

ul. Warszawska 63 15-062 Białystok
tel. (085) 745-77-11, 888-688-999
fax.(085) 741-46-85
e-mail: j.wiszniewska@uwb.edu.pl

Opłata za studia 3700 zł (płatna w czterech ratach)

 

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu,
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata

Limit miejsc 30 osób - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
dokumenty można składać po wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja elektroniczna   od 22 czerwca 2020 r. do 29 września 2020 r.r.

Składanie dokumentów po wcześniejszym zarejestrowaniu się w IRK:

  • osobiste lub za pośrednictwem poczty do dnia 30 września 2020 r.

Dokumenty składamy w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów ul. Warszawska 63, pokój 107 (od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00-15.00, w piątki od 8.00-14.00).

Ogłoszenie wyników:   na stronie IRK 8 października 2020 r.