Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

 Zapisy na Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa
Międzynarodowego Obrotu Towarowego  odbywają się  drogą
elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
 

 

Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2020_WEiF_SPWiGN&kategoria=

 

   

Studia trwają 2 semestry od października do czerwca w wymiarze  godzin określonych w planie studiów. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 826).

Rozporządzenie

 

Opłata za studia : 3.500,00 (płatna w 4 ratach)

 

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu,
  • wygenerowane z systemu IRK podanie kandydata

limit miejsc: 32 osoby
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
dokumenty można składać  po wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja elektroniczna  od 25 czerwca 2020 r. do 29 września  2020 r. (przedłużona do 20.10.2020 r.)

Składanie dokumentów po wcześniejszym zarejestrowaniu się w IRK:

  • osobiste lub za pośrednictwem poczty do dnia 30września 2020 r.

Dokumenty składamy w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów ul. Warszawska 63, pokój 106 (od poniedziałku do czwartku  w godzinach od 9.30-13.30, w piątki od 8.00- 14.00).

Ogłoszenie wyników:   na stronie IRK 8 października 2020

 

Dokumenty należy złożyć :
ul. Warszawska 63 p. 106
15-062 Białystok
tel. (085) 745-77-08,

e-mail:bieaszr@uwb.edu.pl

Sekretariat: mgr Renata Biełasz 696 444 492

Konsultacje:  dr  L. Sidorowicz  603 779 772