Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
na rok akademicki 2021/2022

 

Uwaga! Rekrutacja na edycję 2021/2022 została przedłużona do 29 października br.

 

Zastrzegamy możliwość zakończenia naboru w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

 

 Zasady rekrutacji:

 

1. Rekrutacja jest prowadzona w formie elektronicznej za pomocą Internetowej Rekrutacji Kandydatów na Studia Podyplomowe Uniwersytetu w Białymstoku dostępnej pod linkiem: 

IRK - Studia Podyplomowe (uwb.edu.pl)

2. O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń

3. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc

4. Warunkiem kwalifikacji jest dostarczenie po zakończeniu rekrutacji wymaganych dokumentów, tj.: podania (wydruk ze strony www IRK) oraz odpisu dyplomu. O terminie i formie dostarczenia dokumentów - w przypadku decyzji o kwalifikacji Kandydata na Studia Podyplomowe - Kandydaci zostaną powiadomieni mailowo

 

Uwaga!

Honorujemy wszelkie formy dofinansowania czesnego ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych funduszy. W ubiegłych latach Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw były Usługodawcą m.in. w ramach projektu Bony na Szkolenia. W nadchodzącej edycji projektu również przewidujemy zgłoszenie ww. usługi do Bazy Usług Rozwojowych. Szczegółowe informacje na temat projektu Bony na Szkolenia są dostępne w portalach internetowych instytucji organizujących projekt.

 
 

Cel studiów:

Celem Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw jest przygotowanie Słuchaczy do organizacji i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, wykorzystania rachunkowości do podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wiedza i umiejętności nabyte na Studiach Podyplomowych są niezbędnym elementem pracy na stanowiskach finansowo-księgowych w biurach rachunkowych, działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz innych jednostkach prowadzących księgi rachunkowe. Pozwalają również na skuteczne i efektywne wykonywanie zawodu księgowego, a także wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna.

W ramach Studiów Podyplomowych Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

  • podstawowych zasad rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, instrumentów finansowych oraz podstawowych narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie.
  • posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu finansów i rachunkowości;
  • norm prawnych regulujących procesy finansowe w przedsiębiorstwie, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, jak również systemu podatkowego oraz systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;
  • specyfiki prowadzenia zawodu przede wszystkim w wymiarze praktycznym oraz z rzeczywistymi problemami spotykanymi w codziennej pracy na stanowisku finansowo-księgowym.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych są prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą bogate doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zarówno w pracy na stanowiskach finansowo-księgowych, jak i działalności trenerskiej i szkoleniowej.

Do rekrutacji zapraszamy przede wszystkim:

  • absolwentów szkół wyższych, w szczególności kierunków finansowych i ekonomicznych,
  • przedsiębiorców samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą,
  • osoby posiadające praktykę w zakresie rachunkowości, finansów czy podatków pragnące poszerzyć swoje kompetencje zawodowe z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości.

Serdecznie zapraszamy!

 

Czesne:

Wysokość czesnego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 4 200,00 zł. Czesne jest płatne w czterech ratach.

Opłata rekrutacyjna i opłata za wydanie świadectwa nie obowiązuje.

 

Terminy zjazdów:

Studia Podyplomowe trwają dwa semestry. Przewidywane uruchomienie edycji 2021/2022 to przełom października i listopada br. W roku akademickim 2021/2022 Studia Podyplomowe będą realizowane w formie hybrydowej.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych odbywają się co drugi weekend.

Szczegółowy terminarz zjazdów i zajęć zostanie opublikowany w październiku br.

 

Kontakt:

Szczegółowe informacje na temat programu Studiów Podyplomowych oraz procesu rekrutacji są dostępne: